הגדרות אבטחה

No data was found
Businessman shaking hand, Partnership Successful deal after meeting, Business cooperation concept with technology icon and diagram

סוג מדריך: טקסט

סוג מדריך:

וובינר

וידאו

טקסט

הרשאות מתקדמות

בסביבת הפיתוח של המערכת (הכניסה נעשית דרך החץ שנמצא בשורת התפריט העליונה ליד שם המשתמש) מנהל המערכת יכול לערוך את הרש...
Customer relationship management system on modish computer for CRM business and enterprise

סוג מדריך: טקסט

סוג מדריך:

וובינר

וידאו

טקסט

הגבלת IP

הגדרת אבטחה של הגבלת IP במערכת מאפשרת להגדיר כתובת IP מסוימת ו/או טווח של כתובות IP אשר רק מהן ניתן יהיה להתחבר למערכ...
Customer relationship management system on modish computer for CRM business and enterprise

סוג מדריך: טקסט

סוג מדריך:

וובינר

וידאו

טקסט

אימות דו שלבי

כחלק מאמצעי האבטחה הקיימים במערכת MyBusiness ישנה אפשרות להגדיר אימות דו שלבי בעת הכניסה למערכת.
טוען עוד מדריכים