הקמת דפים וישויות

No data was found
close up. business colleagues discussing financial documents.

סוג מדריך: טקסט

סוג מדריך:

וובינר

וידאו

טקסט

יצירת ישויות חדשות במערכת

הקמת ישות (כרטיס) נוספת מעבר לאלו הבסיסיים במערכת (כמו לקוחות, פניות, משימות).
טוען עוד מדריכים