עריכת כרטיסים במערכת

No data was found
Hands of an accountant working on financial documents and using a calculator, geometric pattern

סוג מדריך: טקסט

סוג מדריך:

וובינר

וידאו

טקסט

עריכת שדות בכרטיסי המערכת

כל כרטיס במערכת (כרטיס לקוח, איש קשר, מכירה, פעילות, משימה, פנייה) מגיע עם שדות ברירת מחדל, אותם בחרנו בהתאם לניסיוננ...
טוען עוד מדריכים