תהליכי עבודה ניהול ובקרה

הכרות מעמיקה עם המערכת ותהליכי העבודה, בקרת תהליכים וניתוח נתונים.