הצעות מחיר

ניתן לשלוח ללקוח הצעת מחיר, שיוכל לחתום עליה מרחוק. הצעת המחיר מופקת מתוך כרטיס המכירה.

No data was found

ניתן לשלוח ללקוח הצעת מחיר, שיוכל לחתום עליה מרחוק.

הצעת המחיר מופקת מתוך כרטיס המכירה.

ניכנס למכירה קיימת, נלחץ על הוסף חדש->הצעת מחיר

נבחר תבנית של ההצעה.

הפרטים של הלקוח נלקחים אוטומטית מכרטיס הלקוח וכן פרטי המוצרים נלקחים מהמכירה.

ניתן לשנות את תוכן התבנית של ההצעה שיתאים ללקוח הספציפי.

כדי לראות את ההצעה, יש ללחוץ על כפתור שמור והצג הצעת מחיר.

אפשר לשלוח את ההצעה ללקוח במייל או SMS.

אם שולחים את ההצעה מהמערכת, סטטוס ההצעה משתנה באופן אוטומטי ל"נשלחה- בהמתנה לאישור".

אם שולחים את ההצעה בדרך אחרת, יש לשנות את הססטוס ל"נשלחה- בהמתנה לאישור".

כל עוד ההצעה בסטטוס "טיוטא" הלקוח לא יוכל לחתום עליה.

הלקוח יקבל את ההצעה עם לינק לחתימה. 

הוא צריך למלא את הפרטים שלו ולחתום דרך המחשב עם העכבר, או בטלפון הנייד.

הלקוח יקבל את המסמך החתום כקובץ PDF למייל שהזין.

אחרי שהלקוח חותם על ההצעה, סטטוס ההצעה משתנה אוטומטית ל"אושרה".

ההצעה תתווסף כקובץ PDF לכרטיס הצעת המחיר.

נראה גם את המסמך החתום בכרטיס לקוח, בלשונית מסמכים תחת "מסמכים מהצעות מחיר".

עריכת תבנית הצעת מחיר

ניתן לערוך את תבנית הצעת המחיר, דרך הגדרות->תבניות->תבניות PDF

ניכנס לעריכה של תבנית ספציפית עם מע"מ/ללא מע"מ.


ניתן לשנות את הטקסטים החופשיים.

כל מה שנמצא בתוך הסוגריים המסולסלים, אלו ערכים דינמיים שנלקחים מכרטיס לקוח/מכירה/שורות מכירה.

לא מצאת מה שחיפשת?
צור קשר עם התמיכה שלנו

מדריכים נוספים

grad1
Customer-Managed Relationship Concept - Businessman Arranging Small Wooden Blocks with Symbols on the Table.

פרופילים

במערכת מייביזנס ניתן להגדיר הרשאות לפי פרופילים / תפקידים.
grad1
Businessman Leading the global world business community of network communication connected. Digital and technological convergence with abstract blue background.

זאפייר

במדריך זה אנו נתמקד על ביצוע פעולות מיוחדות במערכת דרך הזאפייר ללא שימוש באפליקציה של mybusiness כגון הוספת רשומה (לד...
grad1
Businessman using mobile smart phone. Business global internet connection application technology and digital marketing, Financial and banking, Digital link tech, big data.

Rest API

Rest API allows you to perform actions such as queries and data update.
grad1
Checklist concept, Businessman checking mark on the check boxes with marker red

Queries

After reading the next guide, you will be able to use Simbla.Query to perform different actions on many objects at on...